Drogi użytkowniku, pamiętaj o uzupełnieniu numeru rachunku na stronie "Twój profil" (po zalogowaniu) w formacie IBAN (PL+numer konta). Jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli wypłacić nagrody.


Sorry, this form has been deleted.